Fyll ut med dine tall.


Innskudd Kr
Årlig rente
Ant. kapitaliseringer/år  *
Tidsrom i måneder **
 
Resultat:  
Saldo etter siste termin Kr
Effektiv rente ***
 
Kalkulatoren forutsetter innskudd i starten av måneden og tar ikke hensyn til inflasjon og skatt.
* Ant. kapitaliseringer per år: Årlig kapitalisering = 1, månedlig kapitalisering = 12, ukentlig kap. = 52 og daglig kapitalisering av renter = 360.
** Antall måneder du vil ha innskuddet stående på konto, eks.: 120 måneder = 10 år, 60 mnd= 5 år.
*** Ved med en kapitalisering av renten oftere enn en gang per år, vil den effektive renten du får være høyere enn den oppgitte årlige renten (effekten av renters rente).