PensjonskalkulatorDagens saldo: Kr
Oppsparingsperiode
Årlig sparing: Kr
Antall år til pensjonsalder:
Avkastning (rente): %
Pensjonisttilværelse
Antall år med utbetaling:
Avkastning i utbetalingsperioden: %
Årlig utbetaling: Kr


Kalkulatoren tar ikke hensyn til inflasjon og skatt på avkastningen.
(Kapitalinnteker beskattes normalt med 28 %, men om du sparer til
pensjon i ordninger som IPS vil du måtte betale skatt av hele utbetalingen.
Inflasjon vil gjøre den fremtidige kroneverdien lavere enn dagens verdi.)
Kalkulatoren er bare ment å vise effekten av sparingen din over tid.
Økonomiguiden