Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Artikler med stikkord ‘ risiko ’

Informasjon og datasikkerhet – Del 3 – Risiko og sårbarhetsanalyse

19. March 2010 | Av | Kategori: WebTV

Tore Orderløkken, Leder i NorSIS, har i denne episoden av serien Informasjon og datasikkerhet med seg Stein Fotland og Tore Audun Høie. De tar for seg viktigheten av å tenke gjennom risiko og sårbarhet, en såkalt ROS analyse, eller risiko og sårbarhetsanalyse. Et annet viktig moment er at datasikkerhet er 80 % holdninger og 20 % programvare.