Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Artikler med stikkord ‘ rettigheter ’

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

12. April 2008 | Av | Kategori:

Fra Finansdepartementets brosjyre om OTP: Lov om obligatorisk tjenestepensjon OTP Loven om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006 og innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte. Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning må sørge for at ordningen tilfredsstiller lovens minstekrav. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til […]Få penger tilbake ved strømbrudd!

5. March 2008 | Av | Kategori: Strøm og strømpriser

Visste du at du kan kreve penger tilbake fra netteier om strømmen er borte mer enn 12 timer eller om du blir påført økonomisk tap som følge av strømbruddet? Om du blir påført økonomisk tap av strømbrudd som skyldes forhold som du ikke er ansvarlig for, kan du holde tilbake betaling for å dekke det økonomiske tapet du evt. lider. Varer strømbruddet mer enn 12 timer trenger du ikke bevise noe økonomisk tap, men du kan kreve direkte utbetaling fra netteier etter standardiserte satser.