Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Artikler med stikkord ‘ datasikkerhet. sikkerhetsrutiner ’

Informasjon og datasikkerhet – Del 6 – Kriseberedskapsplan

21. April 2010 | Av | Kategori: WebTV

Budskapet i dette innslaget er at du må være forberedt på at ting vil gå galt. Du bør derfor ha tenkt gjennom hva som kan gå galt og hvordan du skal takle dette. Hvor skal du henvende deg for å melde i fra om og hvor får du hjelp etter f.eks et hackerangrep?Informasjon og datasikkerhet – Del 4 – Nettverksikkerhet

26. March 2010 | Av | Kategori: WebTV

Mobilt internett har blitt mer og mer vanlig, noe som skaper nye sikkerhetsutfordringer. Har du tenkt gjennom om sikkerheten til din laptop er bra nok når du er på reise og kobler deg til trådløse nettverk f.eks. på hoteller, flyplasser eller andre offentlige steder?Informasjon og datasikkerhet – Del 3 – Risiko og sårbarhetsanalyse

19. March 2010 | Av | Kategori: WebTV

Tore Orderløkken, Leder i NorSIS, har i denne episoden av serien Informasjon og datasikkerhet med seg Stein Fotland og Tore Audun Høie. De tar for seg viktigheten av å tenke gjennom risiko og sårbarhet, en såkalt ROS analyse, eller risiko og sårbarhetsanalyse. Et annet viktig moment er at datasikkerhet er 80 % holdninger og 20 % programvare.Informasjon og datasikkerhet – Del 1 – Innføring i sentrale punkt

5. March 2010 | Av | Kategori: WebTV

Christian Meyer, Seniorrådgiver i Norsis (Norsk senter for informasjonssikring) gir sammen med representanter fra Næringslivets sikkerhetsråd og Nasjonal sikkerhetsmyndighet en liten oversikt over IKT-trusselbildet. Serien er først og fremst rettet mot næringslivet, men det kan også være nyttig for privatpersoner å oppdatere seg litt på truslene man kan møte i hverdagen.