Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Selvangivelse og skatt for innteksåret 2009

26. March 2010 | Av | Kategori: Skatt | Permalenke
Det er tiden for å fylle ut selvangivelsen.
Foto: woodsy @ sxc.hu

Alle skal nå ha mottatt selvangivelsen for inntektsåret 2009 (om du ikke har mottatt selvangivelsen i brevs form, kan du finne den ved å logge deg inn på Altinn.no. Når du har mottatt brevet med selvangivelsen bør du ta deg tid til å gå gjennom den og forsikre deg om at alt er i orden.

For noen år siden ble en ny ordning kalt “stille aksept innført”. Denne ordningen innebærer at om du ikke har endringer eller tilføyelser til selvangivelsen trenger du ikke levere den. Skattemyndighetene vil da regne med at du har godkjent den forhåndsutfylte selvangivelsen du har fått tilsendt. Skatteetaten uttalte da ordningen ble innført at dette er en fordel for de av oss som lider av skjemaskrekk, men det kan koste dyrt å la skjemaskrekken hindre deg i å sjekke tallene skattemyndighetene har satt opp for deg. Eventuelle feil eller mangler kan nemlig føre til at du betaler for mye i skatt.

Selvangivelsen for 2008
Selvangivelsen for 2007

Årsoppgave for 2009

PIN-kodene du trenger for å logge deg inn og levere selvangivelsen din finner du i brevet som du fikk fra Skatteetaten i desember 2008. Det ble av sikkerhetsgrunner ikke sendt ut nye PIN-koder i år (2009/2010). Finner du ikke PIN-kodene, kan du bestille nye på Skatteetaten.no eller sende SMS med PINKODER (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) til 02111.

I tiden etter nyttår skal vi ha mottatt årsoppgavene vi trenger fra arbeidsgiver, borettslag/sameie, banker, Verdipapirsentralen, forsikringsselskap, kredittkortselskap og NAV. Det er svært viktig at du tar godt vare på disse når du mottar dem slik at du finner igjen årsoppgavene og har dem tilgjengelig når du skal sjekke den forhåndsutfylte selvangivelsen. Om du ikke har mottatt årsoppgave fra noen bør du snarest ta kontakt med rette vedkommende for å få dette rettet opp. Alle nødvendige opplysninger skal være rapportert inn til skattemyndighetene, men det er ditt ansvar å sjekke at opplysningene er riktige og at årsoppgaven stemmer overens med tallene som står på selvangivelsen. Stoler du på at alt er som det skal være kan det koste deg dyrt.

Dersom du oppdager feil eller får nye opplysninger etter at selvangivelsen er behandlet kan du kreve ny behandling av selvangivelsen din. Du kan kreve ny behandling av et skatteoppgjør tre år i etterkant, men det aller beste er å sørge for at du får et riktig skatteoppgjør første gang. Stol derfor ikke blindt på at den forhåndsutfylte selvangivelsen for 2009 stemmer, men ta deg til til å gå gjennom tallene. Det kan fort spare deg for tusenlapper.

Sjekkliste før du leverer selvangivelsen

 • Er du plassert i riktig skatteklasse? Du bør være spesielt oppmerksom på dette dersom din sivilstand endret seg i 2008. Ble du f.eks separert og har ansvar for barn skal du som enslig forsørger stå i skatteklasse 2 og ha 10 000 kr i ekstra fradrag.
 • Kjøring til og fra jobb. Har du mer enn 13 700 kr i reiseutgifter til og fra jobb i løpet av året har du rett på fradrag. Nytt av året er at du får 1,50 kr i fradrag per kilometer, mot tidligere 1,40 kr (men så er som sagt egenandelen forhøyet til 13 700 fra i år). Selv om du tidligere år har krevd og fått fradrag, er ikke dette tatt med i skattemyndighetenes forslag til selvangivelsen din. Pass derfor på å få med dette fradraget.
 • Aksjer og fond. Har du kjøpt eller solgt aksjer og fondsandeler i løpet av 2009 er det viktig at du sjekker tallene skattemyndighetene har brukt. Sjekk inngangsverdi på verdipapirene dine, og at inngangsverdien som skattemyndighetene har brukt er riktig. Spesielt gjelder dette om du har fått null i inngangsverdi på aksjene. Du vil da måtte betale full skatt ved salg. Tallene skattemyndighetene bruker finner du på “Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis” som ble sendt ut nå i mars. Sjekk disse tallene opp mot sluttsedler for handler du har gjennomført i løpet av året.
 • Sjekk at renteutgifter, inntekter og gjeld er riktig delt mellom ektefeller, slik at dere kommer best mulig ut av skatteoppgjøret.

Selvangivelsen trenger ikke være vanskelig

Når du setter deg ned for å gå gjennom den ferdig utfylte selvangivelsen for 2009 er det viktig at du tar deg god tid. Dersom du synes det er tungt og vanskelig så prøv å tenke på jobben som en mulighet til å redusere skatten din. Du har nå sjansen til å rette opp feilene som lopper deg for penger. Selvangivelse og skatt er ikke alltid så komplisert som det kan virke og som enkelte av og til hevder (bruk Altinn.no, det er enkleste vei inn til selvangivelsen).

Tenk også på at selv om skattemyndighetene vet mye om deg og din økonomi, så vet de kanskje ikke alt. Det er ikke bare fradragene du må passe på er riktige. Dersom du har hatt inntekter i løpet av fjoråret som ikke har kommet med på selvangivelsen må du også føre opp disse slik at du ikke risikerer straffeskatt og en sur baksmell.

 • Har du arvet eller mottatt større gaver i løpet av året?
 • Har du blitt separert eller skilt?
 • Har du solgt eller kjøpt bolig, hytte eller annen eiendom?
 • Har du fått fordeler av billig lån av arbeidsgiver eller private?

Om du har slike inntekter og ikke vet hvilken post de hører hjemme i kan du ganske enkelt føre dem opp i tilleggsposten på selvangivelsen (Post 5.0). Når det gjelder fradrag bør du absolutt føre dem i en av fradragspostene for å være sikker på at du får fradraget. De aller fleste leverte selvangivelser blir behandlet maskinelt, og inntekter/fradrag du fører i tilleggsposten blir derfor ikke alltid tatt med i skatteberegningen.

Min tommelfingerregel for rettelser i selvangivelsen lyder omtrent slik: “Fradrag rettes, andre inntekter føres i tilleggsposten eller på eget vedlegg.”

Nyttige lenker for utfylling av selvangivelsen

Nedenfor finner du en liste med lenker som kan være nyttige når kaffen er klar og du setter deg ned for å gå gjennom selvangivelsen for inntektsåret 2009.

For alle:

Skatteetaten – Skatteetatens hovedside for deg som personlig skatteyter.
Enkel skatteberegning for inntekståret 2009 – Skattekalkulator for inntektsåret 2008 fra Skatteetaten.
Avansert skatteberegning for inntekståret 2009 – Avansert skattekalkulator for inntektsåret 2009 fra Skatteetaten.
Altinn: Lever selvangivelsen her – Hos Altinn skal du levere selvangivelsen for 2009.
Altinn: Lever selvangivelsen her – Her kan du som er næringsdrivende levere næringsoppgaven for 2009.
Foreløpig skatteberegning, selvangivelsen 2009 – Tjenesten er en foreløpig skatteberegning av skatter og avgifter for 2009.

Rettledning for selvangivelsen: Lignings-ABC for 2009/2010 – Boken behandler de fleste skattespørsmål for personlige skattytere og selskap.
Skatteloven – Lov om skatt av formue og inntekt.
Rettledning til postene i selvangivelsen for 2009 – Skattedirektoratet mars 2010.
Starthjelp for lønnstakere og pensjonister 2010 – utgitt av Skattedirektoratet februar 2010.
Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende – Mars 2010
Rettledning: Oversikt etter emne – Oversikt over alle rettledninger og veivisere hos Skatteetaten.
Tilleggsskjemaer til selvangivelsen – Om du mangler skjemaer som skal legges ved selvangivelsen kan du finne dem her hos Skatteetaten.

Satser for formueskatt i 2009 – Beløpsgrensene gjelder for enslige skattytere i skatteklasse 1 og 2. For ektefeller, som lignes under ett for felles formue, er beløpsgrensene i 2009 det dobbelte
Takseringsreglene for 2009 – Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2009.
Skatt og lønn på Svalbard, Jan Mayen og i Antarktis i 2009 – Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis i 2009.
Valutakurser for inntektsåret 2009 – Norges Banks noteringer av gjennomsnittlige midtkurser for 2009 og kurser ved årsskiftet 2009/2010. Skatteetaten legger ikke lenger ut disse kursene, så de må du finne frem selv.
Salg av fast eiendom – Skattereglene ved salg av bolig, fritidseiendom og tomt.

Bil og pendling:

Kost og losji i 2009 – Reiseutgifter ved besøk i hjemmet, trekkfri bilgodtgjørelse, fordel ved privat bruk av arbeidsgiver sin bil og rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold i 2009.
Listepriser på nye bilerSkatteetatens liste over priser på nye biler fra 2009. Listene finnes i .pdf format, og er nyttige når du f.eks. skal beregne fordelen av firmabil. På siden finnes lister med priser tilbake til 1994.
Firmabilkalkulator – Fra Dine Penger. Her kan du beregne fordel og skatt av firmabilen for selvangivelsen 2009.
Pendling – Skatteetatens brosjyre om pendling, bosted og skatteforhold.

Aksjer og fond:

RISK-tall – Søk i Skatteetatens RISK register.
Alt om aksjer – Informasjon og nyheter om aksjebeskatning fra Skatteetaten.
Ligningskurser for børsnoterte aksjer og verdipapirfond – Lister over ligningskurser (antatt omsetningsverdi pr 1. januar) fra Norges Fondsmeglerforbund. Listene gir en oversikt over kurser tilbake til 1. januar 2000.
Valutakurser – Her finner du månedlig og årlig oppdatert statistikk vedrørende aksje-, obligasjons- og derivatmarkedet. Rapportene omfatter statistikk fra Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM.

Mer om skatt på nett:

Skattebetalerforeningen – Skattebetalerforeningen er en privat, partipolitisk nøytral og selvfinansiert forening (betalt medlemskap).
Norge.no – Skatt og avgifter
Hegnar Online – Skatt og arv
Spleiselaget – Informasjonsside om skatt for ungdom, i regi av Skatteetaten og Samarbeidsforum mot svart økonomi.

Media om skatt og selvangivelse:
DinePenger – Spar skatt på 10 minutter.
DinePenger – Regn ut riktig skatt.
DinePenger – Spar skattesmart til egen pensjon, du kan fortsatt få fradrag for 2009.
DinePenger -Skatteberegningen borte på flere selvangivelser pga. datafeil hos Skatteetaten.

Det vanskeligste å forstå her i verden er inntektsskatt.”
– Albert Einstein (Til nå kanskje den skarpeste kniven i skuffen)

PIN-kodene du trenger for å logge deg inn og levere selvangivelsen din finner du i et brev som du fikk fra Skatteetaten i desember 2008. Av sikkerhetsgrunner ble det ikke sendt ut nye PIN-koder ved dette årsskiftet (2009/2010). Finner du ikke PIN-kodene, kan du bestille nye på Skatteetaten.no eller sende SMS med PINKODER (mellomrom) fødselsnummer (11 siffer) til 02111.

Stikkord: , , , , , ,

En kommentar
Legg igjen en kommentar »

 1. Takk for en god artikkel med mange gode linker:)
  Synes selvangivelsen kan være både forvirrende og arbeidskrevende, spesielt etter jeg begynte å handle med utenlandske aksjer. Så fikk nok brukt for enkelte av lenkene du har lagt ut her :)

Legg igjen en kommentar -

XHTML: Du kan bruke følgende tagger: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>