Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Pensjonspengene er ikke tapt

8. February 2009 | Av | Kategori: Pensjon | Permalenke
Pengeproblem
Foto: NicholeW @ sxc.hu

VG og Dagbladet melder i dag at vi har tapt milliarder av pensjonskroner. Men stemmer dette egentlig, eller er det bare nok et marerittoppslag om finanskrisen?

OTP ordningen som ble innført 1. januar 2006 og innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.Arbeidsgiver skal hvert år betale innskudd til ordningen, slik at de ansatte tjener opp pensjonsrettigheter. Innskuddet må være minst 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) i en innskuddsbasert ordning.

Selskapene som selger pensjonsordningen (Storebrand, Vital og Nordealiv) plasserer pengene i aksjer, obligasjoner eller som bankinnskudd. Svært mange har en OTP ordning med plasseringsvalg slik at man selv kan velge hva slags risikoprofil man vil ha og hvordan pengene skal plasseres.

Når man investerer i aksjer eller fond vil man oppleve at kursen og dermed verdien av investeringen svinger opp og ned. Noen ganger, som nå i det siste året går kursen kraftig ned, mens den andre ganger går kraftig opp. Slik er finansverden. Men er pengene egentlig tapt selv om verdien av OTP midlene har gått ned?

Pengene er ikke tapt før fondsandeler eller aksjer blir solgt og utbetalt. Først da blir tapet realisert. Selv om vi i det siste har sett et krasj på børsen, er jeg temmelig sikker på at vi de neste årene igjen vil oppleve at verdien av pensjonsfondene våre vil stige igjen. Så lenge man har en jevn innbetaling over tid, unngår man å investere når markedet er på en topp eller bunn. Hovedregelen for OTP utbetalinger er også at oppspart pensjon skal utbetales i minst 10 år fra fylte 67 år. Dette reduserer risikoen for at man skal selge ut hele fondsbeholdningen når markedet er på bunnen. Jeg har tidligere skrevet litt om denne såkalte fondsfella i et annet innlegg her på Økonomiguiden.

Selv om mange av oss nok vil se flere nedturer på børsen i årene før vi går ut i pensjon, tror jeg vi vil ha mer igjen av fondsinvesteringer når vi når pensjonsalder enn vi ville hatt om vi setter pengene på konto i banken. Risikoen er høyere ja, men det er som regel også avkastningen.

Jeg tror nok de aller fleste av oss kan slå kaldt vann i blodet, og slappe av når det gjelder pengene som står i OTP ordningen.

Stikkord: , , , , , , , , ,

5 kommentarer
Legg igjen en kommentar »

 1. Du har mye rett i det du sier. Men det er jo ingen tvil om at mange arbeidstakere ikke forstår hvilken risiko som skyves over på dem ved overgang fra en ytelsesordning til en innskuddsordning. Dessuten er det jo viktog hvor nær pensjonsalderen du er nå børsene raser, selv om man som regel er vektet lavere i aksjer nært pensjonsalder.

 2. Hei Vegard!

  Og takk for besøket! :)

  Jo, risikoen er større for arbeidstakeren, men jeg synes likevel ikke det er noen grunn til panikk akkurat. I hvert fall ikke for de fleste av oss. Og for de som nå har pensjonisttilværelsen ventende like rundt hjørnet, så er jo ikke et evt. tap så veldig stort likevel, i og med at ordningen bare er et par år gammel. Midlene deres skal jo også utbetales over ti år, så sjansen skulle være stor for at den neste børsoppgangen vil gi et plaster på et eventuelt økonomisk sår.

  Men de fleste av oss vet for lite om pensjonen vår. Hvordan de forskjellige ordningene virker, risikoprofil, regler for utbetaling og hvor store utbetalinger man kan vente seg. Da synes jeg mediene fortjener et lite spark når de bruker marerittoverskrifter som stjeler nattesøvnen fra folk. De burde heller fokusere litt mer på å informere folk om hvordan ting fungerer enn å hausse opp følelsen av at vi er på vei til å gå konkurs som en følge av finanskrisen.

 3. Nå er ikke jeg økonom og ikke vet jeg så mye om aksjer.
  Men kjøper du aksjer i et selskap og selskapet går konkurs så er det aksjene tapt uansett hvor lenge du måtte sitte å ruge på dem.
  Man kan jo se til Oljefondet, pensjons fondet kall det hva du vil, men så vidt jeg har fått med meg så har ikke de tjent ei krone de siste 10 årene på aksjene de har kjøpt, eneste grunnen til økning er den konstante strømmen som kommer inn i fra olje sektoren.
  Ei heller har var det DNB-NOR fondet norges folkeaksje gjort det godt, så vidt jeg kunne lese ut fra økonomiske tidsskrifter så har man faktisk gått i minus de siste 10 årene sett over et. og det i en tid da aksjene liksom har gått rett oppover.
  Så hvordan er dette da mulig?
  Aksjer blir vel litt som pyramidespill. så lenge noen alltid spytter mere penger inn så går det bra, når pengene slutter å strømme inn så er det takk og farvel…..

 4. “Risikoen er høyere ja, men det er som regel også avkastningen”, sies det i artikkelen.
  Dersom avkastningen “som regel” er større ved aksjeplassering av pengene, hvordan kan det så ha seg at “risikoen er høyere”? Sannheten er vel den at risikoen faktisk er høyere og at avkastningen noen ganger kan være høyere!
  Hvor mye sprøyt skal man egentlig lese før øynene faller ut?

 5. @ Håkon:
  Jeg er som sagt heller ingen økonom og har temmelig begrenset kunnskap om aksjemarkedet, men jeg vil ikke sammenligne det med et pyramidespill. Kortsiktig trading på aksjemarkedet kan jeg sammenligne med lotto så lenge man ikke sitter med stor kunnskap om markedet, men langsiktig sparing i aksjer og fond har jeg stor tro på.

  Du har helt rett i at det er en stor risiko. Kjøper du aksjer i et selskap som senere går konkurs, er pengene dine tapt. Det er derfor jeg ikke synes at vi amatører egentlig har noe som helst på aksjemarkedet å gjøre. Men vi kan redusere denne risikoen ved å spare i fond.

  At Oljefondet ikke har hatt noen avkastning de siste 10 årene er vel ikke helt riktig selv om det også har gått på en smell. Norges Banks nøkkeltall fra september 2008 viste en avkastning på porteføljen på 3,3 %. Slett ikke mye å rope hurra for, det kan jeg være enig i, men så vidt jeg forstår blir fondet forvaltet etter litt andre prinsipper enn mange andre fond. Jeg vet ikke nok om dette til å uttale meg sikkert. I tillegg kommer så finanskrisen de siste månedene som har spist ennå mer av avkastningen for de siste 10 år sett under ett.

  Nøkkeltall, Oljefondet. Norges Bank 4. mars 2008
  Oljefondet nøkkeltall 2007

  @ Emil:
  Jeg var kanskje litt uklar i formuleringen min. Jeg mente ikke at risikoen “som regel” er høyere, den er alltid høyere ved sparing i aksjer og fond. Men jeg står fast ved at avkastningen som regel er høyere ved slik sparing.

  “Historisk har aksjemarkedene på svært langsiktige plasseringer gitt en meravkastning på 3 til 6 prosentenheter årlig mot rentebærende plasseringer” – Verdipapirfondenes forening.

  “Aksjer er en langsiktig spareform som historisk sett har vist seg å gi en gjennomsnittlig årlig avkastning på mellom 12 og 15 prosent selv om aksjekurser på kort sikt kan svinge kraftig.” – Aksjonærforeningen

  Så ja, jeg står ved min påstand om at sparing i aksjer og fond stort sett gir en bedre avkastning enn sparing i bank. Og risikoen ved slik sparing er selvsagt større enn ved sparing i bank. Markedet kan svinge fra sekund til sekund, og sparer man kortsiktig er man svært utsatt for disse bevegelsene i markedet. For de fleste av oss er pensjonssparingen litt mer langsiktig, og jeg ser derfor ikke noen grunn til å få panikk selv om vi nå ser et forholdsvis stort tap på papiret.

  Men tap blir det ikke før aksjene eller fondsandelene er solgt, og de skal (for de aller fleste av oss) ikke selges ennå.

Legg igjen en kommentar -

XHTML: Du kan bruke følgende tagger: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>