Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Fond

Hva er et fond, og hvordan sparer man i fond?

Et fond er en form for kollektiv investering. Flere personer går sammen om å investere pengene sine, og hver av investorene blir sittende med en eierandel i fondet. En fondsforvalter eller forvaltningsselskap er ansvarlig for forvaltningen av fondet og dets portefølje. Disse er underlagt en streng lovgivning og er gjennomregulert av myndighetene for å beskytte investorene og deres fondsandeler. Fondsandeler blir også kalt Net Asset Value (NAV). Når du skal spare i fond og betaler inn en sum penger, får du tilbake en viss andel av fondet som avhenger av beløpet du handler for og dagsverdien på fondet. Hver andel er like stor, og andelsverdien blir bestemt hver bankdag ut fra verdien på porteføljen fondet forvalter. Når verdien av aksjene i fondets portefølje stiger, vil også kursen på fondets andeler stige. De viktigste fondstypene i tillegg til aksjefond er rentefond og blandingsfond.

Et aksjefond er et fond som plasserer mint 80% av forvaltningskapitalen i aksjer eller aksjerelaterte finansielle instrument. Aksjefond har den høyeste risikoen av de tre viktigste fondstypene, men også den høyeste avkastningen.

Et rentefond er et fond som plasserer 100% av forvaltningskapitalen i rentebærende verdipapir som f.eks. obligasjoner og statsobligasjoner. Rentefondene er igjen delt opp i kort- og langsiktige rentefond. Når et rentefond plasserer kapitalen i verdipapir med en løpetid under et år, er det et kortsiktig rentefond. Et langsiktig rentefond plasserer kapitalen i verdipapir med en løpetid lenger enn et år. Rentefond har typisk en lavere risiko og avkastning enn aksjefond.

Et blandingsfond er et fond som investerer både i aksjer og rentebærende verdipapir. Fordelingen av kapitalen blir styrt av fondsbestemmelsene.

Fond vs. bank.

Å plassere sparepengene dine på en bankkonto gir ikke mye i rente. Renten vil kanskje ikke engang dekke opp for inflasjonen, og du kan faktisk tape penger på å ha dem på en bankkonto. Sparing i fond kan derfor være en måte å få en god avkastning på sparepengene dine. Du kan også følge med i den daglige utviklingen på investeringen din på tv, internett og i aviser. I tillegg har du innløsningsrett, d.v.s at du når som helst kan kreve å få løst inn andelene som du eier i fondet. Det kan føles vanskelig og kanskje litt skremmende å begynne å spare i fond, men vi vil prøve å gi deg en rask innføring i hvordan du kan komme i gang med sparing i fond.

Når bør jeg spare i fond?

Svar: Å spare i fond passer utmerket når du vil spare langsiktig. Det kan være når du vil spare til noe du vil gjøre i fremtiden, eller om du vil spare til barn eller barnebarn. Sparing i fond passer også veldig godt for å spare penger til dagen du blir pensjonist. Om du forventer en høy avkastning på sparepengene dine, er fond et mye bedre alternativ til bank, og enkelte fond har gitt opp mot 50% årlig avkastning.

Om du prøver å investere på akkurat riktig tidspunkt i forhold til børsenes topper og bunner for å maksimere avkastningen din, risikerer du å lure deg selv. Det er derfor viktig at du:

  • * Sparer i fond når du har en definert spareplan (tidshorisont og avkastningsmål).
  • * Sparer i fond når du har penger til overs som kan settes til side for noen år fremover.
  • * Sparer i fond når du kan, og selger andeler når du trenger penger. Ikke selg andeler for å treffe toppen eller fordi et fond har en nedtur. På lang sikt vil så godt som alle fond stige i verdi.
  • * Selger dine fondsandeler dersom din privatøkonomi forandrer seg med hensyn til din spareplan (risiko, tidshorisont og avkastningsmål).

Kan jeg tape penger på å spare i fond?

Svar: Ja. Det er alltid en viss risiko forbundet med verdipapir, og også med fond. Verdien på fondene går opp og ned i takt med stormene på verdens børser, og det finnes ingen garanti for at du skal ha avkastning på pengene dine. Om du vil sove rolig om natten i visshet om at pengene dine ikke forsvinner, kan du kanskje tenke på å plassere sparepengene dine i et rentefond isteden for et aksjefond. Dette vil være sikrere, men gi en lavere avkastning. Men ved langsiktig sparing i aksjefond minsker risikoen for tap, og om spareplanen din strekker seg mer enn et par år fremover i tid er sparing i aksjefond en av de beste spareformene selv om fond kan svinge mye i verdi over kortere tid.

Hvem skal jeg kontakte for å kjøpe andeler i et fond?

Svar: Det finnes mange fondsforvaltere å velge mellom, og vi vil komme tilbake til et par av dem litt senere. Men et raskt tips er å kontakte banken din. Det er for de fleste den raskeste måten, og fleste banker kan hjelpe deg med å kjøpe andeler i fond eller å sette opp en spareavtale for fast sparing i fond.

Hvem andre kan gi meg råd om sparing i fond?

Svar: Spør på arbeidsplassen din. Mange arbeidsplasser har nær kontakt med egne økonomiske rådgivere, og gjennom disse kan du få gode råd.

Det er også enkelt å sette opp en fondskonto og spareavtale på internett om banken din har en bra nettbank og tilbyr handel med verdipapir gjennom nettbanken sin. Andre fondsforvaltere som tilbyr sine tjenester via internett er:

Om du ønsker mer informasjon om fond, anbefales Thomas Furuseths fondskole. Thomas Furuseth er fondsanalytiker i Morningstar Norge AS. Les mer om fondskolen her.