Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Kredittkortkalkulator

Dette er en helt enkel kredittkortkalkulator som viser deg hva det koster deg og hvor lang tid det vil ta deg å betale tilbake utestående på kredittkortet om du bare betaler minstebeløp hver måned.

Kalkulatoren tar ikke hensyn til eventuelle gebyrer (som fakturagebyr eller etableringsgebyr for handlekonto) du må betale og den forutsetter at du ikke bruker kortet til flere kjøp i løpet av nedbetalingstiden. Dersom du betaler et fakturagebyr for innbetalingene dine og fakturagebyret er bakt inn i minstebeløpet, vil nedbetalingstiden bli lenger. (Om et fakturagebyr på 45 kr er inkludert i et minstebeløp på 250 kr vil du betale 205 kr i renter og avdrag, ikke 250. I et slikt tilfelle vil nedbetalingstiden bli ganske mye lenger.)

I betingelsene og prislisten fra kredittkortselskapet ditt vil det stå noe slikt som: “Minste beløp å betale er 3% av utestående saldo, minimum kr 250, eller hele utestående saldo dersom denne er mindre enn kr 250.” Du legger da inn 3% som minstebeløp i % og 250 kr som minstebeløp.

Det tas forbehold om feil eller mangler ved kredittkortkalkulatoren. Kredittkortkalkulatoren er bare ment å illustrere kostnadene ved minimumsbetaling av kredittkortgjeld eller annen kredittgjeld og bør ikke brukes alene som grunnlag for viktige avgjørelser. Be i stedet kredittkortselskapet eller banken om en fullstendig betalingsplan.