Legg til Google Reader Legg til Økonomiguiden som RSS-feed. Få innlegg fra Økonomiguiden på epost.

Aksjer

Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap som gir økonomiske og administrative rettigheter. Hver andel eller aksje, skal ha samme verdi. Antallet aksjer og askjenes pålydende verdi utgjør selskapets aksjekapital. Kursen på aksjen kan være forskjellig fra den pålydende verdien, og blir bl.a. bestemt av markedets tiltro til selskapet og selskapets fremtidige resultat.

De økonomiske rettighetene man får som aksjonær, er først og fremst retten til utbytte. I tillegg kommer andre rettigheter som forkjøpsrett til nye aksjer og når eksisterende aksjer skifter eier. Av administrative rettigheter kan nevnes stemmerett på selskapets generalforsamling og dersom aksjonæren eier en stor nok del av aksjene i et selskap (5-10%); retten til å kreve ekstraordinær generalforsamling når tiltak bør settes i verk.

En aksje gir som nevnt rett til aksjeutbytte. Størrelsen på aksjeutbyttet blir foreslått av styret, men blir bestemt av aksjeeierne på generalforsamlingen. Hver aksje gir en like stor eierandel i selskapet, og for børsnoterte selskaper finnes som regel informasjon om retningslinjer for aksjeutbytte i forvaltningsrapporten.

I utgangspunktet skal hver aksje gi like rettigheter, men i enkelte selskap kan aksjene være delt i klasser. Man skiller ofte mellom A- og B-aksjer i et selskap. A-aksjene gir en større innflytelse i selskapet, og f.eks. kan en B-aksje tilsvare 1/10 A-aksje. I andre tilfeller er det bare A-aksjer som har stemmerett i selskapets generalforsamling.

En aksje er et verdipapir, og tidligere var alle aksjer et fysisk papir som kunne kjøpes og selges. I dag er alle aksjer gjort om til registreringsposter hos Verdipapirsentralen (VPS).

Er det risikofritt å handle med aksjer?

Nei! En historisk god kursutvikling og avkastning er ingen garanti for at aksjen skal fortsette med en positiv utvikling. Aksjehandel er en risikosport, men ved å hente inn informasjon om et selskap, og vurdere denne informasjonen grundig, kan man redusere risikoen. Som andre risikosporter krever aksjehandel en del kompetanse. Denne kompetansen kan du selvfølgelig skaffe deg. Men vi råder deg til å ikke bruke penger du ikke kan tåle å tape til å handle med aksjer. Vurder risikoen, og hent inn informasjon fra flere hold før du bestemmer deg.

Har du en litt skakkjørt privatøkonomi, bør du absolutt ikke kaste deg ut i høyt spill på børsen og satse på at gevinsten skal få økonomien din på fote igjen!

Hvordan handler jeg med aksjer?

For å handle med aksjer trenger du en VPS-konto i Verdipapirsentralen. Du kan få hjelp til å åpne denne kontoen om du kontakter banken din. Til VPS-kontoen din vil det bli koblet en depotkonto som vil bli belastet for kjøp av aksjer, og som vil bli godskrevet penger etter salg og utbytte av aksjene dine. Handler du via internett åpner du et askjedepot i den banken eller hos den fondsforvalteren du handler gjennom.

Kurtasje er en kostnad man må betale til den megleren som gjennomfører dine kjøp og salg. Kurtasjen som de forskjellige meglere krever kan variere, typisk mellom 0,1% og 0,7%, eller med en fast kurtasje avhengig av størrelsen på ordren du legger inn. En fast kurtasje vil typisk ligge på mellom 50 til 300 kr. Enkelte meglere og forvaltere har også en fast månedsavgift.

Aksjekurser - Faksimile fra bors24.no

Når man handler på børsen kjøper man som regel ikke en og en aksje, men man handler med hele børsposter. En børspost er den mengde aksjer som tilsvarer ca. 5 000 eller 10 000 kr. Begrepet “odd lot” blir brukt når man handler med mindre enn en børspost. Når man kjøper og selger en odd lot, må megleren skrape sammen eller selge små aksjeposter, og dette tar lengre tid.

Når du skal handle aksjer kan du sikre deg mot over- eller underkurser (f.eks. et plutselig, midlertidig kursfall like før din salgsordre går gjennom på børsen) ved å legge en limit til ordren din. En limit innebærer at kjøpskursen ikke kan overstige en viss kurs, og at salgskursen ikke kan være lavere enn en viss kurs. Med en limit på ordren kan det igjen ta lenger tid å gjennomføre en handel.

Hvor går jeg for å handle aksjer?

Begynn med å undersøke hvilke tjenester din bank kan tilby. Sammenlign prisene du får med prisene fra andre banker før du bestemmer deg. Mange banker har av og til kampanjer med svært lav kurtasje, og for en småsparer kan størrelsen på kurtasjen være viktig for å få fortjeneste.